0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl
Een belastingplichtige heeft in haar aangifte inkomstenbelasting 2016 de kosten van een van een elektrisch bedienbaar bed (€ 1299) en een elektrisch bedienbare stoel (€ 1995) afgetrokken. De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat dit niet mag, omdat de wet in 2014 is gewijzigd.
De belastingplichtige heeft zich ten onrechte beroepen op het tot en met 2013 geldende criterium dat sprake moet zijn van een hulpmiddel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie. De tekst van de wet zegt vanaf 2014 echter, dat dergelijke hulpmiddelen hoofdzakelijk moeten worden gebruikt door zieke of invalide personen. De belastingplichtige beroept zich onder meer op passages uit de Kluwer Belastinggids.

Rechtbank Den Haag vindt dat de belastingplichtige zich ten onrechte beroept op het tot en met 2013 geldende criterium dat sprake moet zijn van een hulpmiddel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie. Zij maakt niet aannemelijk dat dergelijke hulpmiddelen hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt. De Kluwer Belastinggids is geen overheidspublicatie, zodat  zij hieraan geen gerechtvaardigd vertrouwen kan ontlenen. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en vindt dat de kosten niet in aftrek mogen worden gebracht.

Uit deze uitspraak blijkt hoe belangrijk het is wetswijzigingen goed in de gaten te houden. Je kunt je lelijk vergissen. Jan van Egmond informeert u hier graag over!

Bron: ECLI:NL:RBDHA:2019:6340, Gerechtshof Den Haag, 26-4-2019