0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

Stel je hebt een gehandicapt kind. Onder voorwaarden kun hiervoor kosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat deed ook mijnheer X. Hij claimde een aftrekpost van ruim €26.000 aan buitengewone kosten (IB 2008). De inspecteur stelde een controle in en vond dat de aftrekpost niet terecht was. Omdat door de foute aangifte te weinig belasting was geheven, legde de inspecteur een navorderingsaanslag op. Mijnheer X was het hier niet mee eens en deed zijn beklag bij de rechter. Hij gaf toe dat hij te veel had afgetrokken, maar hij stelde dat hij toch zeker bijna €6.000 aan aftrekbare kosten had. De rechter vond dat mijnheer X niets mocht aftrekken. Heel zuur, want er waren toch wel degelijk aftrekbare kosten?

Dat zit zo. De rechter vond dat mijnheer X “te kwader trouw” was. Van kwade trouw is in dit geval sprake, indien mijnheer X ten tijde van het doen van de aangifte wist dat, indien deze aangifte zou worden gevolgd, de aanslag tot een te laag bedrag zou worden opgelegd.

Mijnheer X voerde voor ongeveer €20.000 aan kosten op die hij helemaal niet had gemaakt. Dan doe je niet “de vereiste aangifte”. En dan wordt het heel moeilijk voor mijnheer X. Want in een situatie dat je niet te kwader trouw bent, is het veel makkelijker een aftrekpost te claimen. Je hoeft dan alleen maar aannemelijk te maken dat je de kosten hebt gemaakt. Als je te kwader trouw bent wordt de bewijslast “verzwaard”. Dat wil zeggen dat mijnheer X niet kan volstaan met het aannemelijk maken van de hoogte van de kosten, maar dat hij dat moet doen blijken. En dan moet je met heel veel bewijs komen. En dat had mijnheer X niet.

Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor particulieren. Het gaat om het doen van een juiste aangifte en de gevolgen als je dat niet doet. Het opvoeren van fictieve aftrekposten kan je duur komen te staan! Jelle Landman informeert je hier graag over!

Bron: ECLI:NL:GHSHE:2019:1678, Hof ‘s-Hertogenbosch 02-05-2019