0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

Het zijn verwarrende tijden. Iedereen is elektronisch bereikbaar. Maar dat geldt niet altijd voor de overheid. Mailen met de overheid heeft (juridisch) alleen effect als deze kenbaar heeft gemaakt dat deze weg open staat. De Belastingdienst stelt deze weg niet open voor ingebrekestellingen, zodat de per e-mail verzonden ingebrekestelling niet geldig is. Dit kan tot bijzondere situaties leiden, zo blijkt uit de rechtspraak.

De Belastingdienst heeft een aanslag opgelegd. De belastingplichtige heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De Belastingdienst heeft op grond van dit bezwaar de aanslag vernietigd. Om dat de aanslag ten onrechte was opgelegd, is een proceskostenvergoeding van € 246 en een dwangsom van € 20 toegekend.

Je kunt een dwangsom van de overheid vragen als deze te laat is met het nemen van een beslissing. Dat was in deze zaak het geval. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van het aantal dagen dat de overheid geen beslissing neemt nadat je een ingebrekestelling hebt gestuurd. Daar ging het nu juist om. De ingebrekestelling zou op 24 februari 2017 naar een medewerker van de belastingdienst zijn gemaild. Op 6 maart 2017 is een ingebrekestelling per post naar de Belastingdienst gestuurd.

De rechter vindt dat een bericht slechts elektronisch naar de overheid kan worden gezonden als deze kenbaar heeft gemaakt dat deze weg open staat (art. 2:15 Algemene wet bestuursrecht). De Belastingdienst stelt deze weg niet open voor ingebrekestellingen. De per e-mail verzonden ingebrekestelling is dus niet geldig. De ingebrekestelling die per post is verzonden is wel geldig. De dwangsom is terecht op € 20 vastgesteld.

De overheid moet op tijd beslissen. Neemt de overheid een beslissing te laat, dan kun je een dwangsom eisen. Forza Adviesgroep weet hoe je zoiets aanpakt! Jelle Landman informeert je hier graag over!

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:6884, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-8-2019