0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

In een aantal gevallen moet als bestuurder van een B.V. een melding doen bij de Belastingdienst als je je belasting niet kunt betalen. Doe je dat niet? Dan kan de belastingontvanger je persoonlijk aansprakelijke stellen voor de belastingschuld van de B.V.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er ook betalingsonmacht is als een B.V. ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt, in verband met haar overige verplichtingen feitelijk die liquide middelen niet gebruikt voor het betalen van de belastingschulden.

De heer A is enig aandeelhouder/bestuurder van de B.V. In geschil is of A terecht aansprakelijk is gesteld voor diverse naheffingsaanslagen van de B.V. Volgens de ontvanger is de B.V. bewust haar fiscale verplichtingen niet nagekomen, terwijl de privévorderingen van de heer A wel zijn betaald. Er is volgens een andere rechter voor een deel van de aanslagen niet tijdig melding van betalingsonmacht gedaan, zodat de heer A ook terecht aansprakelijk is gesteld. De heer A gaat naar de Hoge Raad en klaagt in cassatie dat geen sprake was van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. De Hoge Raad vindt dat niet heeft vaststaat op welk moment de betalingsonmacht is ontstaan, zodat onvoldoende is gemotiveerd waarom niet tijdig een melding van betalingsonmacht is gedaan.

De Hoge Raad vraagt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de zaak nader te onderzoeken. Dit Hof oordeelt dat er ook betalingsonmacht is als de B.V., ondanks dat zij over voldoende liquide middelen beschikt, in verband met haar overige verplichtingen feitelijk die liquide middelen niet gebruikt voor het betalen van de belastingschulden. Vóór 31 oktober 2007 was er dus al betalingsonmacht bij de B.V. Het maakt niet uit dat de B.V. destijds wel verschillende betalingen aan de heer A deed. Uiterlijk twee weken na het opleggen van de aanslagen op 11 januari 2007, 11 september 2007 en 31 oktober 2007 had de B.V. de betalingsonmacht moeten melden. De heer A heeft geen feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan aannemelijk is dat het niet rechtsgeldig melden daarvan niet aan hem is te wijten, zodat de aansprakelijkstelling ook terecht is.

Uit deze uitspraak blijkt hoe belangrijk het is betalingsonmacht tijdig te melden. Je bent zo aansprakelijk gesteld voor de schulden van de B.V.. En daar heb je geen B.V. voor opgericht, toch? Jelle Landman informeert u hier graag over!

Bron: ECLI:NL:GHARL:2019:6529, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13-8-2019