0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

Heb je personeel met een laag inkomen? Duik zo snel mogelijk in de administratie om nog deze maand maatregelen te nemen die behoorlijk wat geld per werknemer kunnen opleveren.

Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Er is recht op het LIV als de werknemer:

  • in dienst is en loon ontvangt voor werk dat hij bij de ondernemer doet;
  • verzekerd is voor één of meer werknemersverzekeringen
  • een gemiddeld uurloon (2019) heeft tussen de €10,05 en €12,58;
  • minimaal 1.248 verloonde uren in 2019;
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

De hoogte van het LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon en bedraagt maximaal €2.000. Op de website van het UWV vind je hier meer informatie over. Je hoeft het LIV niet aan te vragen. De overheid beoordeelt zelf of de werkgever hier recht op heeft.

Stel dat je een medeweker hebt die net iets minder dan 24 uur werkt. Dan kom je niet aan de vereiste 1.248 verloonde uren. Het is dan zinvol je werknemer wat meer te laten werken. Stel dat het salaris van een medewerker net wat te hoog is, dan kan je er voor kiezen met de medewerker te bespreken een deel van het tijdvakloon in te ruilen voor en onbelaste vergoeding. Zolang de organisatie de grens van de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom niet overschrijdt, kost dat niets extra’s.

Even goed opletten en rekenen kan dus zo €2.000 opleveren! Als je meer vragen hebt over dit onderwerp, dan informeert Jelle Landman  je hier graag over!