0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

Uit een handreiking van de Belastingdienst blijkt dat bij het verstrekken van een vaste kostenvergoeding aan het personeel (gerichte vrijstelling of intermediaire kosten), vooraf een onderzoek moet worden gedaan. Anders loop je het risico dat de vergoeding niet onbelast verstrekt kan worden. Dus: zonder kostenonderzoek vooraf is een vaste kostenvergoeding gewoon loon voor een werknemer. Dit kan ten koste gaan van de vrije ruimte (met alle mogelijke gevolgen van dien!)

Om te bepalen of een kostenvergoeding inderdaad onbelast kan worden verstrekt, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Jelle Landman informeert u hier graag over!