0186 - 76 40 60 info@forza-adviesgroep.nl

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat het aantal bedrijven dat in augustus 2019 failliet werd verklaard licht is gedaald ten opzichte van juli 2019. In augustus werden 13 minder faillissementen uitgesproken dan in juli. In 2019 zijn in totaal 244 bedrijven en instellingen failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de sectoren handel en horeca. De eenmanszaken zijn hierbij niet meegeteld.

Dat het aantal faillissementen afneemt is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Maar dergelijke berichten zijn altijd een beetje vertekenend. Zoals hierboven aangegeven, wordt in de cijfers geen rekening gehouden met de eenmanszaken en dus ook niet met ZZP-ers. En juist in deze groep kampt vaak met financiële problemen. Het gaat dan niet alleen om schulden aan leveranciers of privéschuldeisers, maar met name om belastingschulden.

Ondernemen betekent keuzes maken. In de praktijk blijkt dat ondernemers (om welke reden dan ook) het betalen van belastingen en crediteuren niet prioriteren. Dan maakt het eigenlijk niet uit of het gaat om een eenmanszaak, VOF of B.V.. De oorzaken kunnen heel divers zijn, maar in de praktijk zien wij te vaak dat de administratie niet op orde is en dat fiscale verplichtingen niet goed worden nagekomen. Er is vaak te weinig inzicht. En dat is jammer.

Gelukkig heeft Forza Adviesgroep veel ervaring met ondernemers die schulden hebben. Regelmatig wordt ons gevraagd te helpen een onderneming weer schuldenvrij te maken. Hiervoor hebben wij een aantal goede tools. De basis is altijd een strakke administratie. Forza werkt volledig digitaal. Dat geeft veel rust en inzicht. Op basis van prognoses en een analyse van de ondernemer weten wij welke instanties te benaderen voor hulp en, heel belangrijk, hoe om te gaan met de Ontvanger van de Belastingdienst. Dit geeft erg goede resultaten, de meeste ondernemers die wij “op de rit helpen” zijn na en saneringsperiode in staat alle financiële problemen en stress achter zich te laten.

Bent of kent u een ondernemer met een te zware financiële last, Forza Adviesgroep weet hoe je zoiets aanpakt! Jelle Landman informeert je hier graag over!